Мамврий

I. Аморейски княз, брат на Есхол и на Анер. И тримата обединиха силите си, за да помогнат на Авраам да спаси Лот – Бит. 14гл. Той дал името си на Мамврий II.

II. Градът, където Мамврий живял, който по-късно е наречен Хеврон, и в едно от предградията на който, имало някои дъбове, които се наричали “Мамвриевите дъбове”. Под сянката на тези дъбове, Авраамовите потомци често разпъвали шатрите си – Бит. 13:18, 18:1. Пещерата в Махпелах, беше близо до Мамврий на изток – Бит. 23:17,19, 49:30, и от върховете близо там, Авраам можа да види димът, който се издигаше от Содом – Бит. 19:27,28.