Манаин

Подоен-брат на Ирод Антипа, но не като него по характера си. Манаин беше християнски проповедник в Антиохия, а Ирод стана виновен за кръвта на Христос и на Неговия Предтеча – Д.А. 13:1. “Единият ще се вземе, а другият ще се остави”.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.