Манаин

Подоен-брат на Ирод Антипа, но не като него по характера си. Манаин беше християнски проповедник в Антиохия, а Ирод стана виновен за кръвта на Христос и на Неговия Предтеча – Д.А. 13:1. “Единият ще се вземе, а другият ще се остави”.