Маное

Един човек от Сарая, от Дановото племе, и баща на Самсон – Съд. 13:2-24. В лицето на Ангела под човешки образ, който предсказа рождението на сина му и подвизите му, ние виждаме Ангела на завета, който се яви на Авраам, на Гедеон и на други, и който никога не дреме нито спи, но винаги бди за притеснените си люде. Той също се яви на Яков, и не пожела да си каже името – Бит. 32:29; Съд. 13:18; Ис. 9:6; Лк. 13:34.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.