Маол (хоро)

Бащата на четирима сина, които след Соломон бяха най-прочути с мъдростта си – 3Цар. 4:31.