Маон

Град при края на хълмистата част на Юдея – И.Н. 15:55. Наблизо живееше Навал, и Давид намери прибежище от Саул – 1Цар. 23:24,25, 25:2. Д-р Робинсон, го определя в развалините на едно място, което се нарича Майн, седем мили югоизточно от Хеврон.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.