Маон

Град при края на хълмистата част на Юдея – И.Н. 15:55. Наблизо живееше Навал, и Давид намери прибежище от Саул – 1Цар. 23:24,25, 25:2. Д-р Робинсон, го определя в развалините на едно място, което се нарича Майн, седем мили югоизточно от Хеврон.