Маран-ата

Дума съставена от две сирийски думи, които значат “Господ иде”. Виж Анатема.