Мариам

Сестра на Мойсей и Аарон, вероятно онази, която гледаше отдалеч ковчежецът на Мойсей – Из. 2:4,5; Чис. 26:59; Мих. 6:4. Като пророчица, тя предвождала Израилевите жените в ликуването, и песнопенията им за удавянето на египтяните – Из. 15:20,21. Тя говорила против Мойсей, затова че той си взел жена етиопянка, и поради това, Бог я наказал привременно с проказа – Чис. 12гл.; Вт. 24:9, но скоро й простил, и изцелил. Когато вече приближавало да се свършат Израилевите скитания, тя се поминала в Кадис, където я и погребли – Чис. 20:1.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.