Мариса

Град в Юдея – И.Н. 15:44, укрепен от Ровоам – 2Лет. 11:8, и месторождението на Михей. В един дол близо до Мариса, Аса победи Зара с безчетното му пълчище етиопяни – 2Лет. 14:9-13. Мариса бе разположена на западния предел на Юда, на юг от Елевтеропол.