Марко

Писателят на едно от четирите Евангелия. Виж Евангелиe от Марка. Общото мнение на учените, че този Марко, е същото лице наречено Йоан в Д.А. 12:12,25 13:5,13, и сродникът на Варнава – Кол. 4:10, изглежда, че е истина. Той придружи Павел и Варнава през пътуването им из остров Кипър, и до Перга Памфилийска, и на последното място се раздели от тях, и се върна в Ерусалим, въпреки че това не бе угодно на Павел – Д.А. 13:5, и сл., 15:37-39. Той обаче работи верно с Варнава в Кипър, и Павел споменава за него по време на затварянето си в Рим, като за един негов съработник за Божието царство – Кол. 4:10,11; 2Тим. 4:11; Ф-м 24ст. По-късно придружи Петър до Вавилон. Понеже бе син на онази Мария, в чиято къща в Ерусалим, апостолите имаха обичай да се събират, е вероятно, да е обучен в ученията на Християнската вяра от Петър, който за това го нарича свой син1Пет. 5:13. Виж 1Тим. 1:2 и 2Тим. 1:2.