Марта

Сестра на Лазар и Мария, от Витания. По своя характер се различаваше от Мария, но и тя беше предана на Христос, и обичана от него – Йн. 11:5. От лекото изобличение, което получи – Лк. 10:38-42, не трябва да заключаваме, че бе лишена от Божията благодат. Не бива да забравяме любезната й грижа, гостолюбието й към Христос, нито вярата й в него – Йн. 11:20-28, 12:1,2. Виж Мария IV.