Маса

I. (дар, данък), син на Исмаил – Бит. 25:14; 1Лет. 1:30, и вероятно праотецът на масанците, които населяваха североизточната част на Арабия, при Вавилонската граница.

II. (изкушение), името на мястото наречено и Мерива, където израилтяните изкусиха Йеова – Из. 17:7; Пс. 95:8,9; Евр. 3:8.