Масена (втора)

Част от град Ерусалим, вероятно участъкът до планината Сион на североизток – 4Цар. 22:14; Соф. 1:10.