Масфа (съгледателна кула)

I. Град в Галаад, наречен така от един куп камъни, натрупани от Яков и Лаван – Бит. 31:49. Мнозина мислят, че тази Масфа е същата, която се споменава в историята на Ефтай – Съд. 10:17, 11:11,29,34.

II. Вениаминов град, средоточно място, където се събирали племената през времето на съдиите – И.Н. 18:26. Тук Самуил принасял жертвите и седял, и тук Саул приел назначението си за цар – 1Цар. 7:5-16, 10:17. Този град, бе укрепен от Аса против Израил – 3Цар. 15:22; той стана седалище на управителя, подвластен на Навуходоносор – Ер. 40:6; и него отново населиха неколцина юдеи, след връщането си от плена – Неем. 3:19. Името му показва, че неговото местоположение е било високо; и още този град, е бил близо до Рама; и затова някои мислят, че е бил разположен на мястото, което сега се нарича Неби Самуил, четири-пет мили на север-северо-запад от Ерусалим, а други на мястото, където пътешественикът може да добие най-първо, един прекрасен изглед на града, като го приближава от север.

III. Град в Юдовото поле – И.Н. 15:38.

IV. Долина при Ермон, близо до Сидон – И.Н. 11:3,8.

V. Моавски град, където Давид заведе родителите си при Моавския цар, когато беше преследван от Саул – 1Цар. 22:3. Някои смятат, че той е същия Кир Моавски, днес Керак.