Маслено дърво

3Цар. 6:23; Неем. 8:15; Ис. 41:19
Масленото дърво, е едно дърво, което явно се различава от маслиненото дърво – Неем. 8:15. То беше дървото, от което се правеха херувими, десет лакти високи; вейките му бяха толкова гъсти и стройни, че заедно с вейките на маслиненото, финиковото и мирсинено дърво, можеха да се правят шатри за празника на шатрите. Името на това дърво заедно с кедър, ситим и мирсина, се употребява в Св. Писание, като знак на Божието благоволение, за възстановяването на една опустошена земя. Всичките тези свойства се срещат в борът, който, освен под името маслено дърво, не се споменава в Св. Писание.