Маслина

Това е едно от най-древните дървета, споменати в Св. Писание, и е било от потопът, може би, даже до сега, най-общият знак за мир – Бит. 8:11. То винаги се причислява между най-полезните дървета в Палестина, която се описва като страна изобилна с маслини и мед – Вт. 6:11, 8:8; Ав. 3:17. Никое друго дърво, не се споменава по-често в гръцките и римските легенди. Гърците го посвещаваха на Минерва, и коронясваха с него статуите на Юпитер, Аполон и Херкулес. Маслината, не е някое голямо или хубаво на глед дърво, и рядко расте по-високо от 30 крака; листата й са тъмно-зелени на горната й повърхност, а на долната й повърхност, имат една сребърна краска, и въобще растат двойни. Стъблото на маслината, е кораво както на чемшира. Тя цъфти твърде на пространно и дава плод веднъж на две години. Цветът й отначало е жълт, но като се разширява, става по-бял, и остава жълт само по средата. Плодът й, прилича на слива по вид, и по цвят; първо е зелен, после става бледен, и когато узрее, черен. За да го съберат, тръскат вейките и ги чукат с прътове – Вт. 24:20; Ис. 17:6; понякога се събира още не узрял, слага се в някоя запазваща течност, и се изнася на вън за продан. Той е най-много полезен, обаче, за маслото, което той произвежда, и което е твърде важно в търговията на Изток. Едно напълно израснало дърво, с пълна плодородна сила, казват че може да произведе до 300 оки масло – Съд. 9:8,9; 2Лет. 2:10. Каменната пръст, най-много благоприятствува на Маслиненото дърво, и то може да расте даже по страните или върховете на каменни хълмове, където едва ли се намира пръст; от тук и изречението “елей от скала кременлива” и пр. – Вт. 32:13; Йов 29:6. Това дърво трае дълго време и е постоянно зелено, знак на хубаво и трайно благочестие – Пс. 52:8. Около старото стебло, прорастват отрасли от същия корен, за да украсяват старото дърво, докато е още живо и да го наследят когато умре; от тука примерът даден, за да се опише семейството на един праведник – Пс. 128:3.