Маслинена планина

Ез. 11:23; 2Цар. 15:30
Един хълм с разклонения на север, и от източната страна на Ерусалим; върхът му не е по-далеч от половин миля от градските стени, и е отделен от града чрез долината Кедрон. Тя е съставена от тебеширен варлив камък, и навсякъде канарите стърчат голи. Вместо маслинените дървета, които преди покривали тази гора, и й дали името, сега се намират там, само няколко такива дървета, още неизкоренени от толкоз-вековното разорение. Този хълм има три главни върха; и единият от тях, който е най-южен, и е по-нисък от другите два, сега се казва “Съблазнителната гора”, а преди беше известен под името “Гората на развращение”, защото Соломон я оскверни с идолопоклонство – 3Цар. 11:5-7; 4Цар. 23:13. Над този хълм минава пътя за Витания, най-използвания път за Ерихон и Йордан. По страните на Маслинената гора, на запад има много гробове издълбани в канарите. Средният връх, се повдига двеста крака над Ерусалим, и представлява един хубав изглед на града, както и на цялата област, заедно с горите на Ефрем на север, долината на Йордан на изток, една част от Мъртво море на югоизток, и отвъд Мъртво море Керак в горите на Моав. Може би никое друго място на земята, не представлява толкова хубав изглед, с толкова много възпоминания на най-тържествени и най-важни събития. Спасителят често се изкачваше на този хълм в пътешествията си за Святия град, както и от там за другаде – Мт. 24:3; Мк.13:3. Гетсимания лежи при полите на запад, и Витания на източната страна на гората. Вероятно близо до Витания, беше мястото откъдето Спасителя се възнесе на небето, а не както преданието казва в сред върхътЛк. 24:50; Д.А. 1:12. От този хълм, три дни преди смъртта си, той видя Ерусалим, и плака като си припомни грижите, които той бе приложил повече от колкото един баща прилага, и скърбя много за близкото съсипване. Едва ли нещо друго в евангелията, трогва сърцето на човека повече, от колкото тази естествена и трогателна сцена. Никой не може се съмнява, че онзи който говореше там беше сам Бог. Погледът му към миналото, прорицанието и състраданието му еднакво доказват това. Сравни Лк. 19:37-44 с онова, което е казано на другия ден – Мт. 23:35-38. Същото място, се споменава заедно с предсказанията за бъдещето му идване на земята – Зах. 14:4. Виж изгледът в чл. Гетсимания.