Матания (дар на Йеова)

I. Първото име на Йосиевия син, когото Навуходоносор постави цар – 4Цар. 24:17, и чието име се промени на Седекия. Виж Седекия.

II. Левит, певец и Асафов потомък – 1Лет. 9:15, който стана началник на песнопението по времето на Неемия, след възобновяването на храма – Неем. 11:17, 12:8,25,35.

III. Левит, син на Еман, и началник на деветото отделение певци – 1Лет. 25:4,16.

IV. Левит, Асафов потомък, и прадядо Яазиил – 2Лет. 20:14.

V. Левит, който съдействува за очистването на храма, през царуването на Езекия – 2Лет. 29:13.

VI. Левит, баща на Закхур, и праотец на Анан – Неем. 13:13.

VII. Четирима със същото име, които се бяха оженили за чужди жени по времето на Ездра – Езд. 10:26,27,30,37.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.