Матей

Апостол и евангелист, син на Алфей, галилеянин по рождение, евреин по вяра, и митар по звание – Мт. 9:9, 10:3; Лк. 6:15. Другите евангелисти го наричат само Левий, което беше Еврейското му име – Мк. 2:14; Лк. 5:27, но той винаги нарича себе си Матей, и това бе името му като митар, или бирник. Той не крие предишното си звание, и така превъзнася благодатта Христова, която го въздигна на апостолски чин. Жилището му беше в Капернаум, а митарницата може да е била на главния път, близо до Тивериадското езеро; тук, когато си вършел работата, Исус го повикал да го последва – Мт. 9:9; Мк. 2:14. Вероятно по това време, вече му бяха известни чудесата и ученията на Христос.

За Евангелието от Матея, Виж Евангелие от Матей.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.