Мечка

Че е имало много мечки в Палестина, се потвърждава от много стихове в Стария Завет – 1Цар. 17:34,36,37; 2Цар. 17:8; 4Цар. 2:24. Сирийската мечка прилича на обикновената черна мечка, и се среща и до днес в пещерите на Ливанските планини. Освен упоритата си и свирепа природа, мечката има голяма сила, значително остроумие, и възможност да се катери по дърветата. Нейната свирепост, особено когато малките й са заплашени, е пословична. Виж 2Цар. 17:8; Пр. 17:12; Ис. 11:7; Ос. 13:8.