Мечката

Едно съзвездие. Синовете й са вероятно трите звезди на опашката й, които на арабски се наричат нейни дъщери – Йов 9:9, 38:32.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.