Мечката

Едно съзвездие. Синовете й са вероятно трите звезди на опашката й, които на арабски се наричат нейни дъщери – Йов 9:9, 38:32.