Мед

В старите времена в Палестина се произвеждал много мед, и затова в Св. Писание често четем, че в онази земя тече мляко и мед – Лев. 20:24. Мед от диви пчели, често се е намирал в кухините на дърветата и между камъните на скалите – Вт. 32:13; Пс. 81:16; и с див мед се хранил и Йоан Кръстител – Мт. 3:4. Медът тогава много се е ценил – Пс. 19:10; Пр. 5:3, 27:7. Пътешественици са забелязали, че в Палестина медът и днес изобилва.