Медева

Град на изток от Йордан, в Рувимовото племе – И.Н. 13:9,16. Близо до Медева, Давидовата войска спечели една бляскава победа – 1Лет. 19:7. След дълго време, Медева падна отново в ръцете на първите си господари Моавците – Чис. 21:30; Ис. 15:2. Развалините й, още носят старото й име.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.