Медева

Град на изток от Йордан, в Рувимовото племе – И.Н. 13:9,16. Близо до Медева, Давидовата войска спечели една бляскава победа – 1Лет. 19:7. След дълго време, Медева падна отново в ръцете на първите си господари Моавците – Чис. 21:30; Ис. 15:2. Развалините й, още носят старото й име.