Межда

Евреите малко правели плетове и стени – Мк. 2:23, въпреки че заграждали градините си; и затова междите на частните поземлени владения те бележели с купове камъни или с дървета – Рут 2:3; и понеже камъните по междите беше лесно да се преместят, то е било необходимо, едно подобно преместване строго да се забрани и накаже – Вт. 19:14; Пр. 22:28; Ос. 5:10.