Мелхиседек (цар на правдата)

Салимски цар, и свещеник на Всевишния Бог, и като свещеник той благослови Авраам, и прие десятъци от ръката му – Бит. 14:18-20. Св. Писание, не ни казва нищо за баща му и майка му, за родословието му, рождението му, или смъртта му. Той е един между царете, и цар и свещеник определен от Бога, и той е представял Исус Христос, за когото е писано: “Ти си свещеник во веки според чина Мелхиседеков”, а не според чина Ааронов, на когото произходът, освещението, животът и смъртта са известни – Пс. 110:4; Евр. 7гл.

Тълкувателите много са разисквали въпроса, кой е бил Мелхиседек. Някои са го вземали за Св. Дух, други за Сина Божий, за Ангел, Енох, и Сим, но най-вероятно правилното мнение е онова, според което Мелхиседек е бил праведен и миролюбив цар, поклонник и служител на Всевишния Бог в Ханаанската земя, и приятел на Авраам, но на по-висок чин от него. Това мнение, наистина, се опира твърдо на Св. Писание в Бит. 14 и Евр. 7, и то е мнението, което се поддържа изобщо от добрите тълкуватели.