Мемфис

Столицата на Долен Египет. Развалините му, макар и малко, още съществуват, няколко мили на юг от Древния Каир, или Фостат – Ис. 19:13; Ер. 2:16, 44:1; Ез. 30:13,16.

Мемфис, е бил столица на древните Египетски царе, до времената на птоломеевците, които общо са имали за престолен град Александрия. Тук, се предполага, че Йосиф е бил и роб и началник, и тук Мойсей е стоял пред Фараона. Пророците, в гореспоменатите места, предсказват мъките, които Мемфис е имало да претърпи от Халдейските и Персийските царе, и плашат израилтяните, които биха избягали в Египет с погубление в онази страна. В този град, египтяните гоили свещеният бик Апис и му се кланяли, а Езекил казва, че Господ ще махне идолите от Мемфис – Ез. 30:13,16. Мемфис, запазил много от великолепието си до завоюването му от аравяните (641г. след Р.Х.), но след това събитие, столицата на Египет се утвърдила във Фостат, сегашният Ветхий Каир. Пирамидите на Мемфис, в които са били погребани големците му, още съществуват, но великолепният град, който е заемал голяма площ между тях и Нил, съвсем е изчезнал.