Мемфивостей

Син на Йонатан, наричан и Мерив-ваал – 1Лет. 8:34. Виж Ес-Ваал. Мемфивостей е бил още малък, когато баща му бил убит в битката на Гелвуе – 2Цар. 4:4, и дойката му изпаднала в такова изумление при тази новина, че изпуснала детето на земята, от което то останало куцо през целия си живот. Когато Давид се припознал за цар, и тишината в царството му се въдворила, той потърсил останалите от дома на Саул, за да им покаже милостта си, следствие на приятелството между него и Йонатан, и дал на Мемфивостей имуществото останало от дядо му Саул. От една част от това имущество, обаче, той по-късно бил лишен, чрез предателството на слугата си Сива, и бързото решение, което Давид издал против един злощастен, но благороден и верноподан княз – 2Цар. 9гл., 16:1-4, 19:24-30. Давид по-късно се погрижи, да го изключи от числото на Сауловите потомци, предадени на отмъщението на Гаваонците – 2Цар. 21:1-14, въпреки че друг Мемфивостей, син на Саул бил убит – 8ст.