Мера (горчилка)

Един кладенец близо до Червено море, на три дни път от мястото, където израилтяните го изкопаха. Горчивата вода на кладенеца, бе усладена за употреба от бедстващите израилтяни, чрез чудотворната сила приобщена на клончетата на някакво дърво, което Мойсей хвърлил в него – Из. 15:23-25. Нито едно от дърветата и растенията, които сега познаваме не притежава това качество. Арабите сега наричат Амара, сухото корито на един зимен поток, малко на юг, от който има един кладенец наричан Хавара, който съвпада с горното описание. Водата му като се подържи няколко секунди в устата, става гнусна и отвратителна. Арабите не я пият, но камилите им я пият.