Мерарий

Най-младият от тримата Левиеви синове, роден в Ханаан, и глава на едно семейство от левити – Бит. 46:11; Из. 6:16; Чис. 3:17; 1Лет. 6:1. Докато израилтяните се скитаха в пустинята, мерариевите потомци имаха длъжността, да носят частите на скинията, от едно място до друго където се спираха, и там да опънат скинията – Чис. 4:29-33, 7:8. Дванадесет града отвъд Йордан, бяха определени за тях – И.Н. 21:7,34-40.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.