Мератаим (двойно разбунтуван)

Символично име на Вавилон – Ер. 50:21.