Мерава

Най-старата дъщеря на цар Саул, която бе обещана за жена на Давид, но бе дадена на Адриил Меолатянина – 1Цар. 14:49, 18:17,19. Мерава доби от него петима синове, които бяха предадени в ръцете на гаваонците, и обесени пред Господа – 2Цар. 21:8,9. В текста се казва, че те бяха синове на Михала, но за това виж Адриил.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.