Меримот

I. Свещеник, който бе определен по времето на Ездра, да претегли и запише златото, среброто и съдовете за храма – Езд. 8:24-33, и взе дейно участие във възобновяването на Ерусалимските стени – Неем. 3:4.

II. Който се беше оженил за чужда жена и я напусна – Езд. 10:36.

III. Свещеникът, който удари печат върху завета – Неем. 10:5.