Меримот

I. Свещеник, който бе определен по времето на Ездра, да претегли и запише златото, среброто и съдовете за храма – Езд. 8:24-33, и взе дейно участие във възобновяването на Ерусалимските стени – Неем. 3:4.

II. Който се беше оженил за чужда жена и я напусна – Езд. 10:36.

III. Свещеникът, който удари печат върху завета – Неем. 10:5.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.