Мерива (каране)

I. Мястото, където израилтяните разположиха стан, между Червено море и Синай, където възроптаха срещу Господа, и извор избликна от скалата, за да пият – Из. 17:1-7. Това същото място, се нарече и Маса, изкушение, защото там те изкусиха Бога – Вт. 33:8; Евр. 3:8.

II. Един подобен чудесен източник в пустинята Цин, близо до Кадис, (виж Кадис) – Чис. 20:13,14. На това място прегрешиха Мойсей и Аарон, за което не им се позволи да преминат Йордан. То се нарича и “водите на Мерива” – Вт. 33:8; Пс. 81:7, 106:32, и още “Мерива при Кадис” – Чис. 27:14; Вт. 32:51; Ез. 47:19.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.