Меркурий

Един от боговете на древните езичници, посланика на боговете, и божеството, което покровителствувало знанието, красноречието и търговията. Гърците го наричали Ермис (тълкувател), защото го имали за тълкувател на волята на боговете. Вероятно поради тази причина, народа в Листра, като чули Павел, че проповядва, и като го видели, че изцелил един куц, поискали да му принесат жертва, като на бога Меркурий, а на Варнава като на Юпитер, заради достоуважаемия му вид – Д.А.14:11,12.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.