Меродах-валадан (Меродах поклоник на Ваал)

Вавилонски цар (721г. преди Р.Х), който изпрати посланици при Езекия – 2Лет. 32:31; Ис. 39:1. В 4Цар. 20:12, той е наречен Веродах-валадан. Виж Меродах.