Мером

“Водата Мером” – И.Н. 11:5, е най-северното от трите езера, напоявани от река Йордан. Разположено е в южната част на една долина, между двата клона на планината Ермон. Сега се нарича по името на долината, езеро Хуле. Самото езеро е дълго четири-пет мили, около четири широко, и се окончава ъглообразно към юг. То е много плитко, и голяма част от него е покрита с водни растения. Хиляди водни птици си играят по лицето му, а водата му изобилва с риба. На север лежи полето Хуле, една равнина на шест мили и повече. Близо до по-горния му край, се съединяват трите потока, които образуват Йордан. На западната страна на Йордан, по-горе от езерото, едно блато се простира към север до присъединението на тези потоци, или и по-далеч, а на източната страна, земята се обработва почти до езерото. Полето е красиво, и много плодоносно. Всякакви жита растат в него, и със съвсем малко труд, и то още заслужава похвалата, която придоби от Дановите съгледатели: “Видяхме мястото, и ето, твърде е добро…; място, в което няма оскъдност от нищо каквото има на света“ – Съд. 18:9,10. Близо при езеро Мером, Исус Навин разби царете на Северен Ханаан – И.Н. 11:1-8.