Мерзост (гнусота)

Дума, която в Св. Писание се отдава на отвратителни и омразни предмети. Кумирите и поклонението им, бяха наречени така, защото те отнемаха от Бога почитанието му, и освен това обредите, сами по себе си бяха гнусни и жестоки – Вт. 7:25,26, 12:31. Тази дума, се употребяваше относително за евреите в Египет – Бит. 43:32; Из. 8:26, или защото те ядяха и принасяха в жертва животните, които се имаха за свети от египтяните, или защото те не пазеха онези наредби при яденето, които са част от Египетската религия; и в Бит. 46:34, защото те бяха скитащи се овчари, а Египет е бил по-напред угнетяван от хора подобни на тях.

Мерзостта, която докарва запустение, предсказана от пророк Даниил – Дан. 9:27, вероятно, обозначава изображението на Юпитер, поставено в Ерусалимският храм по заповед на Антиох Епифан – 1Мак. 6:7; 2Мак. 6:2. Но чрез мерзостта, която докарва запустение, казана от нашия Господ – Мт. 24:15; Мк. 13:14, и предсказана, че ще се види в Ерусалим, през последната обсада на този град от римляните под Тит, вероятно обозначава Римската войска, на която знамената са носели изображенията на боговете и на царете им, на които са се покланяли около храмът, когато той и градът бяха превзети – Лк. 21:20. Виж Оръжие.