Меша

Едно място на източния предел на Йоктановата земята – Бит. 10:30, за което се предполага, че е било някъде около Басра, при северозападния край на Персийския залив.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.