Меша

Едно място на източния предел на Йоктановата земята – Бит. 10:30, за което се предполага, че е било някъде около Басра, при северозападния край на Персийския залив.