Метег-ама

2Цар. 8:1; 1Лет. 18:1
Вероятно, друго име на Гет.