Мях

Изображението тука, показва видът и естеството на един кожен мях, от който един водоносител продава вода за пиене.

Един мях, като се напълни с някаква течност, се надува и се разтяга; и още повече се надува ако течността е вино, чрез вренето му докато преври; така че ако няма от къде да издиша мехът, течността може да надвие и мехът да се пръсне. Оттука е нуждата, да се налива ново вино в нови мехове – Мт. 9:17. Лк. 5:38; Йов 32:19.

Освен меховете, старите народи са знаели изкуството, да правят пръстни съдове, и са имали разнообразни изящни кърчази и чаши за украшение, направени от скъпоценни метали, от камък, стъкло, фарфор и от алавастър – Ер. 19:1,10,11. Виж Кърчаг, Лоза, Сълзи.