Мицраим

Син на Хам, и праотец на няколко Африкански племена – Бит. 10:6, но особено на египтяните, които приели и името си от него. Така Мицраим, е Еврейското название на Египет в Св. Писание, и тази страна и сега се нарича Маср на арабски.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.