Миене

Различни обредни умивания е предписвал Мойсеевия закон, и на свещениците – Из. 30:19-21, и на другите – Лев. 1215гл.; Евр. 9:10. Те са обозначавали духовното очищение, чрез кръвта на нашия Спасител Исус Христос – Тит 3:5, и онази святост, без която, никой не би се удостоил да види Бога. Освен тези, евреите имали и други, установени от преданието умивания – Мк. 7:2-4; и са го считали за липса на благочестие, да се пренебрегват тези умивания, както Христос често ги е пренебрегвал – Лк. 11:38. Миенето на ръцете, преди и след ядене, което миене се изисква от обичаят им, да се яде с пръсти, още продължава в Сирия. Слугата поливаше на господаря си, и държеше ленът под него – 4Цар. 3:11; Пс. 60:8. Виж Нога и Сандали. “Да се умият ръцете”, се е считало за тържествено обявление на невинност – Вт. 21:6; Мт. 27:24, и е дало начало на пословицата: “Умих си ръцете от това”.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.