Мигдал (бадем)

Това дърво прилича на праскова, но е по-голямо. В Палестина то цъфти през януари, а дава плод през март. Цветовете му са бели. Еврейското му име значи надзирател, и за него се споменава в Ер. 1:11. В Екл. 12:5, побелялата глава е сравнена с Мигдаловото дърво, поради снежната му белота и зимното му цъфтене.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.