Мигдол (кула)

I. Едно място в Египет, не далеч от Червено море. Евреите като излезли от Египет, разположили стан между него и морето – Из. 14:2; Чис. 33:7.

II. Един укрепен град на североизточния предел на Египет, към Палестина – Ер. 44:1, 46:14; Ез. 29:10, 30:6. Виж Сиина.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.