Мигрон

Град в околностите на Гай и Гавая, на север от Михмас – 1Цар.14:2; Ис. 10:28.