Михаия

Юдов княз, който съдействува на Йосафат, в поучението и преобразованието на людете в Юдовите градове – 2Лет. 17:7-9.