Михала

По-младата от двете Саулови дъщери. Тя се влюбила в Давид, и Саул със зла умисъл я оженил за него – 1Цар. 14:49, 18:20-29. Спасила живота на мъжа си, от убийците изпратени от баща й, с една хитрост, която му дала време да избяга – 1Цар. 19:14,15. Тогава баща й я оженил за Фалтия – 1Цар. 25:44, от когото Давид, след няколко години си я взел назад – 2Цар. 3:12-21. Когато Давид, донесъл Господния ковчег в Ерусалим, тя показала отвращение към благочестивата му радост, и за това царя я лишил от съпружеската си любов, дори до смъртта й – 2Цар. 6:16-23. Омразата й, към голямата ревност за вярата, била по-силна от любовта й към Бога, и към мъжа й. Тя не оставила деца.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.