Михмас

Град на Вениаминовото племе, девет мили на североизток от Ерусалим – Неем. 7:31, 11:31. Това място е било силно, и е лежало на северната страна на една дълбока долина, и по тази причина, може би Сенахирим, като отивал в Ерусалим, разтоварил и пренощувал там – Ис. 10:28,29. В тази дълбока долина, малко на запад от града, има две стръмни могили или канари, за които се смята, че са онези, за които се споменува в повестта на Йонатановия подвиг, в прохода на Михмас – 1Цар. 13:23; 14:4. На същото място, съществува днес едно село наричано Махмас, което изглежда, че е останка от някой град.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.