Миктам

Това име стои в началото на Псалми 16, 5660, и значи златен, дълбок, или според други, песен или писание, еднозначно с миктав, преведено писано в Ис. 38:9.