Милит

Един стар град, някога столичен град на цяла Йония, разположен на западното крайбрежие на Мала Азия, на предела на Кария, на юг от устието на река Меандър. Милит е родител на много поселения, и е бил прочут с храмът и прорицалището на Аполон Дидимей, и като месторождението на Талис, Анаксимандър, Демокрит, и други знаменити личности. Ап. Павел, на път от Македония към Ерусалим, престоял един-два дена тука, и имал една среща с Християнските старейшини от Ефес, които по негова покана, пропътували близо тридесет мили от север, за да се видят с него – Д.А. 20:15-38. Той още веднъж посетил Милит, след първото си затваряне в Рим – 2Тим. 4:20. Християни и владици, е имало в Милит от пети до осми век, но този град отдавна е разрушен, и поради промяната на крайбрежието около устието на Меандър, местоположението му не може да се определи точно.