Милост

Божественото благоволение, дарено на окаяните и виновните, съгласно с истината и правдата – Пс. 85:10. Способът, който дава на Бога възможност, да дарява спасителната си милост на хората, заради Христос, е най-непостижимото и безконечно дело на мъдрост и любов. Душата, която наистина е била помилвана от Бога, ще стане и тя милостива – Лк. 6:36, състрадателна – Пс. 41:1,2, и простителна – Мт. 5:7, 18:33.

1078. genesis

Strong's Concordance
genesis: origin, birth

Original Word: γένεσις, εως, ἡ
Part of Speech: Noun, Feminine
Transliteration: genesis
Phonetic Spelling: (ghen'-es-is)
Definition: origin, birth
Usage: birth, lineage, descent.